Blodmåne Teologien


blood moon tetrad 2014_15

Joda, det er igjen tid for “endetids profetene” å legge ut om enkelte åpenlyste naturfenomener som vil komme igjen og igjen og igjen, som tegn på at store traumatiske ting skal skje enten med Israel eller hele verden. Akkurat nå er det “blodmånen” som er trendy og John Hagee er nok den som roper høyest i profet-koret om akkurat blodmåne theologian. John Hagee, er en av de store innen boldmåne teologi/profeti/spådom og forfatter av “Four Blood Moon”, en bok på New York Times best selger liste (ikke kast bort penger ved å kjøpe boka, forklaringen kommer nedenfor).

Blodmåne spådommer, (også andre) har jeg vist om i en tid, men de flukter alltid og har aldri hatt noe fast holdepunkt på hva som skal skje. Som en interessert stjerne kikker er jeg begeistret for blodmåner, fordi det er et vakkert syn. Selve bodmåne-profetien har jeg ikke fokusert så mye på inntil jeg følte meg overlesset gjennom sosiale medier, blogger, prekener og andre kilder av denne giftige undervisningen. Jeg kan dessverre ikke for det men føler å komme med et svar til dette og en advarsel.

Så hva handler denne blodmåne teologien om?

La meg først forklare enkelt hva en blodmåne er… eller ikke er. Stjernekikkere og astronomer refererer noen ganger til en rødlig måne som “ser blodrød ut”, siden fullmåne nesten alltid vises som kobberrød under en total måneformørkelse. Men begrepet «blod måne» kommer ikke fra astronomer.

Begrepet «blod måne» er et relativt nytt begrep, popularisert av to kristne pastorer, Mark Blitz [El Shaddai Ministries i Puyallup, Washington] og John Hagee, som tar det opp fra Joel 2:31. Begrepet «blod måne» er mest brukt av de kristne, og media har igjen tatt det i bruk det fra dem.

Mange kristne ser ut til å bruke begrepet «blod måne» for å beskrive «de fire fullmåner av en måne tetrad», og ikke for en enkel opptreden av en rødlig måne som f.eks Hunter måne1.

Definisjon av en tetrad er: fire påfølgende totale måneformørkelser, (som ikke trenger å være rødlig), uten delvise solformørkelser i mellom disse, som hver er skilt fra hverandre ved seks måne-måneder (seks fullmåner). Så det er ingen grunn til at “Blod Måne” skal assosieres med en tetrad.

Men for dette innleggets skyld, la oss bruke begrepet «blod måne» siden vi snakker om det. En enkelt «blod måne» er kun en vanlig måneformørkelse; som er når månen beveger seg inn i jordas skygge. Men i motsetning til en «vanlig» måneformørkelse får månen en gang i blant en rød farge, derav blod måne. Månen får denne rød farge når bare noen få solstrålene skinner gjennom jordas atmosfære som vi kaller Rayleigh spredning, og når månen og farger det rødt. Dette kan skje også med en Hunters moon eller en vanlig fullmåne.

Blod måne teologi er; Hvis dette skjer på en jødisk festdag, er det regnet som et tegn på at noe traumatisk kommer til å skje med Israel. John Hagee forklarer at det er fire (4) sammenhengende «blod måner» innen 18 måneder, mellom 2014 og 2015, med ingen delvis måneformørkelser i mellom, altså en tetrad.

Poenget John Hagee vil gi er at alle blodmånene i denne tetraden, som startet den 15. April 2014 vil sammenfalle med 4 Jødiske helligdager, Passover (15.04.14) – Sukkot (08.10.14) – Passover (04.04.15) – Sukkot (28.09.15). Derfor foreslår han at denne gangen vil bortføringen skje, der alle kristne vil bli tatt opp til himmelen og Israel vil gå til krig kalt Armageddon og Jesus vil komme igjen til jorden. (Mer om Den “Hemmelige Bortrykkelse” Teorien).

Hvis ikke, vil det i det minste bli en stor hendelse som vil forandre historien, eller som undertittelen til hans bok sier – “Noe kommer til å forandres”.

La oss være generøs og gi Hagee en måneds tid forsinkelse, så vi kan si at innen oktober skal enden på verden komme, hvis ikke enden kommer da skal det i det minste skje store ting i Israel som vil snu kursen på historien. Hører vi en Harold Camping? Det virker som Hagee ikke helt sikkert vet hva som vil skje, så han forsikrer han seg godt. Uansett blodmåne er altså tegnet.

Referansene til denne teologien er hentet fra Åp. 6:12 som igjen refererer til Joel 3:20-21, og fra Ap.gj. 2:20.

12 “Jeg så da Han åpnet det sjette seglet, og se, det ble et stort jordskjelv. Og solen ble svart som sekkestrie av hår, og månen ble som blod.” (Åp. 6:12 BGO) 

20 “Solen og månen skal formørkes, og stjernene skal miste sin glans. 21 “Herren skal brøle fra Sion og løfte sin røst fra Jerusalem. Himmelen og jorden skal skjelve. Men Herren skal være en tilflukt for sitt folk og en festning for Israels barn.” (Joel 3:20-21 BGO) 

20 “Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige.” (Acts 2:20 BGO)

Men det er mer. For at denne teologien skal kunne virke må han også legge til en annen forvrengt teologi, nemlig at den sekulære nasjonen Israel er satt av til et spesielt formål for Gud, derav får de det slik at Israel er Guds “utvalgte folk”. Det denne teologien sier er at du skal se til  himmelen og fortelle fremtiden til Israel. Minner meg mer om spådommer om en nasjons fremtid enn noe annet.

Premissene til denne “profetien” blir derfor;

1) Hendelsene av fire etterfølgende måneformørkelser mellom 2014 og 2015 sammenfattes med jødiske helligdager. Dette skal være et tegn på at endetiden kommer.

2) Det sekulære Israel er en nasjon som er avskilt og har spesielle hensikter for Gud fordi de er Guds utvalgte folk.

3) Åpenbaringsboken er skrevet til oss og ikke til de syv (7) menighetene i asia (Tyrkia).

Hvorfor er jeg så imot denne teologien?

The End Is Near

Dette er nok grunnen til at jeg er så imot denne teologien

Vel ganske enkelt, Bibelen sier ingen ting om at en slik tetrad skal være et tegn og jeg ser dette mer som en spådom enn noe profeti. Men jeg kan dele det opp litt mer.

Jeg sa at denne teologien nå er trendy, og naturlig nok er et event mer populær jo nærmere vi er. Men jeg mener at disse “profetene” følger med på naturens naturlige gang og/eller nyhetsbildet til å finne noe som kan ligne på hva som er beskrevet i Bibelen og deres teologi av endetiden. Altså tilfeldigheter, noe vi har rundt oss hele tiden.

Undervisningen er nemlig ikke så gammel. For å skulle finne sammenfallende datoer med månefaser frem i tid så trengs det en del utregninger til. NASA kan være til stor hjelp, men uansett så har dette derfor ikke kommet opp i endetids teologien til dispensasjonistene før nå i litt nyere tid. Med andre ord, disse “profetene” visste ingen ting inntil de kunne se sammentreffet, og ikke før da komme med en “profeti” (som ikke forteller hva som skal skje).

Men er det så vanlig at de sammenfaller med de jødiske helligdagene?

Det er nettopp dette som gjør spådommen så spennende og dispensasjonistene begeistret. Det er sjelden at alle fire (4) måneformørkelser på rad (en tetrad) blir rødlig og alle faller på jødiske helligdager. Som en person informert meg så vil det ikke være noen blodmåne tetrad (av deres definisjon av blodmåne) for de neste 400 årene.

Men fordi det er sjeldent vil ikke det gjøre Blodmåne-tetrad til et tegn for noe som helst. Hverken Kristus eller noen annen person i Bibelen sier noe om ‘blodmåne-tetrad’. Og grunnen til at jeg sier «deres definisjon av blod månen”, er fordi månen kan bli rød ved mange andre anledninger også, som den noen ganger blir rød under en formørkelse, eller som Hunter måne (Fullmåne), eller selv under en stor brann, f.eks. ved en skogbrann eller om en by brenner kan dette gi månen en rødlig farge. Det er alltid Rayleigh spredning som gjør månen rød.

Hvis noe er sjelden er det alltid spennende, og hvis det er spennende liker vi å koble det til hva vi liker fordi det vil bli vårt eventyr. Historien blir skrevet hver dag og derfor vil vi statistisk sett alltid finne tilfeldigheter hvor måneformørkelser sammenfaller med historiske hendelser rundt om i verden, som jeg skal gi et eksempel på nedenfor. Slik er det også med «blodmåne» teologien. Hvis du har 3, 5 eller 1 «blodmåne» i en viss periode, vil du alltid finne et hendelser som passer din egen teori.

Joda, i løpet av de siste 2000 år er jeg ganske sikker på at vi har hatt slike blodmåne-tetrader som har falt sammen med jødiske høytider, og det er størst sjanse for at slike skal sammenfalle med de Jødiske høytidene siden jødiske høytider følger månefasene 😉 For eksempel påske, den er alltid markert med en fullmåne, og en måneformørkelse sammenfaller ALLTID med en fullmåne per definisjon. Det betyr at det ikke kan skje på noen annen fase! Det er mer sannsynlig at en “blodmåne” sammenfaller med jødiske helligdager enn det sammenfaller med datoen 15. april i vår gregorianske kalender.

La meg først si at statistisk sett vil vi alltid finne tilfeldigheter der måneformørkelser sammenfattes med historiske hendelser rundt om hele verden som jeg skal gi et eksempel på nedenfor. Om du har 3, 5 eller 1 blodmåner så vil du alltid finne noe som passer til din egen teori.

Tidligere fire blodmåner sammenfaller med Jødiske helligdager.

John Hagee blant andre, har ta en titt på «blod månen» tetrader i historien, og sier at hver gang en tetrad har forekommet på en jødisk fest, noe traumatiske og store verdensbegivenheter har skjedde med Israel. De lister opp denne listen av eventer:

1. 162-163 e.kr.

2. 795-796 e.kr.

3. 842-843 e.kr.

4. 860-861 e.kr.

5. 1493-1494 e.kr.

6. 1949-1950 e.kr.

7. 1967-1968 e.kr.

8. 2014- 2015 e.kr.

Egentlig stiller jeg meg kritisk til dem alle til å være genuin “blodmåne profeti”. I fem av dem var det ingen Israelsk stat og andre inkluderer ikke Israel i det hele tatt. Noen er gode nyheter for Israel eller jødene, andre er dårlige nyheter. Andre igjen viser “blodmåne” tetraden seg ETTER hendelsen de er kobler til!

Noen eksempler:

2. januar 1492, Ferdinand II, kongen av Aragon, og Isabella, Queen of Castile, ferdigstilte La Reconquista (gjenerobringen) etter å ha beseiret og jaget ut araberne fra dagens Spania. Mindre enn to måneder senere, signerte de et dekret som signaliserte slutten på toleransen av en annen religiøs gruppe i sine land, (inkludert islam som araberne holdt og som var hovedgrunnen). 30. mars, fortsatt i 1492, ga de ordre om at alle Spanias jøder måtte enten konvertere til kristendommen eller forlate landet. Dette gjalt alle andre religioner også. Islamistene var allerede drevet ut ved krigen. Ett år ETTER inngåelsen av La Reconquista starter altså denne «Blodmåne” tetraden å vise seg, 1493-1494.

14. mai 1948 erklærerIsrael seg selv som en nasjon, selv om den første regjeringen fant sted i 25. januar, 1949. «Blood Moon» begynner å vises i årene 1949-1950, altså ETTER at begge hendelsene fant sted.

Blodmåne teologien snubler over en masse problemer selv utenfor de statistiske rammene. Hvor i Bibelen står det at det skal være en tetrad på fire (4) blod måner som sammenfaller med jødiske helligdager? INGEN STEDER! Ja, jeg vet at Bibelen sier noe om at månen skal bli rød, men betyr det at vi nå har 4 endetider mellom 2014 og 2015? At månen skal bli rød er et helt annet språk brukt på mennesker og religion i det første århundre og trenger ikke være visuelt. Men det får bli til en annen gang.

Hvor står det at Åpenbaringen er skrevet til oss, 2000 år inn i fremtiden? INGEN STEDER! John Hagee og andre bare vil ha disse måneformørkelser til å passe inn i sin egen teori, og få oss til å kjøpe det.

Siden de mener dette er et tegn til Israel – som det må være da Israel er den eneste nasjonen som følger disse festivalene – må tegnene også være synlig i Israel, ikke sant? Men neida, ingen av disse fire blod månene er synlige i Israel! En måneformørkelse er synlig fra bare 1/3 til 1/2 del av jorden, og denne tetraden av fire blod måner er bare synlig i deler av Nord-Amerika og Asia! Min geografiske kunnskaper forteller meg at Israel ikke er på disse kontinentene. Men selvfølgelig så kan likevel dette være et tegn for John Hagee.

John Hagee selv sier –

«Jeg tror at himmelen er Guds oppslagstavle, at han har sendt signaler til planeten jorda men vi har bare ikke plukke de opp.» (min oversettelse) –

Ok, han tror det, men er vi så dumme at vi har ikke plukket opp meldinger fra Gud? Kanskje, men det er ganske sikkert at kristen-sionistene og dispensasjonistene ikke engang har plukket opp det som er skrevet med svart blekk på hvitt papir, inspirert av Gud; advarslene om slutten på denne (datidens) tidsalderalder, og ødeleggelsen av Guds skaperverk (himmel og jord – tempel), forutsagt av Jesus i Matteus 24, og Johannes ‘syn i Åpenbaringen. Faktisk så forteller disse oss om endetiden (Temple perioden), ødeleggelse av Jerusalem og templet (Guds skaperverk) i 70 AD. Den gode nyheten Gud gir oss i brevene, og Åp. 21-22, forteller oss om den NYE skapningen! Er det en unnskyldning for at de ikke har plukket opp dette også ?!

Kan ikke Gud bruker en blodmåne som tegn? 

sign of the timeJo, jeg tror meget sterkt at Gud kunne bruke blodmåne og andre naturfenomener som tegn. Men vi har ikke noen profeti å oppfylle akkurat nå, fordi alt er oppfylt i Kristus, selv det NYE Himmel og Jord. Så de siste tegn måtte skje før og under Jerusalems fall i år 70. e.kr., og det har vi, slik som jordskjelv, fjell og øyer flytter seg, hagl fra himmelen, ja til og med hungersnød, kriger og rykter om kriger. Men du kan ikke resirkulere en profeti og erstatte den hvor du vil.

John Hagee mener selvfølgelig noe annet, han får jo ikke solgt bøkene sine ellers. Han misser totalt på helt elementære ting i Åpenbaringsboken som forteller oss at visjonen er skrevet til de syv (7) menighetene i asia og dens generasjons tid og ikke til oss (Lese mer i min serie om “Åpenbaringsboken” og i “Eskatologi i Bibelen”).

«Det du ser, skriv det ned i en bok og send det til de sju menighetene som er i Asia: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.»” (Åp. 1:11)

“de ting som må skje om kort tid”” (1:1, 22:6), “tiden er nær” (1:3, 22:10) “Jeg kommer snart” (22:7, 22:20).

Så hva med Israel som Guds utvalgte folk? 

Vel, jeg vet ikke hvordan de får det til, fordi vi nå snakker om den sekulære nasjonen Israel og ikke Israel beskrevet i Bibelen. Bibelen lærer oss helt tydelig at hans folk ikke er de som er fysisk etterkommere av Abraham (Rom. 9: 6-7) (eller de som har lonvertert til jødedommen), men de som er i Kristus. Dette betyr at rase ikke har noenting å gjøre med å være utvalgt, og igjen at den sekulære staten Israel ikke kan betegnes som «utvalgt». (les mer om saken om Israel som velges her, her og her).

Jeg tror veldig sterkt at kristne må slutte å lytte til, og selv delta i spådom eller trolldom (5.Mos. 6:10). Jeg tror ikke Gud er en tilhenger av det. Selv Paul var ikke så svært begeistret for det, som vi kan se i Apostlenes gjerninger 16: 16-17, hvor Paul drev en spådom-ånd ut av en besatt slavekvinne, selv om hun ikke løy. Når vi ser lenger inn i neste vers, ser vi hvorfor herrene av slave-jenta, tok Paulus og Silas til de politiske lederne. – Hennes ledere mistet sine inntekter!

Beklager å si det, men for John Hagee og mange andre, er det deres inntekter, og spenningen til sine lesere som er på spill. Hvis det er et budskap og en advarsel fra Gud om skal deles skal det være fritt talt og fritt hørt. Du skal aldri ta betalt for gi ut et budskap fra Gud, og du skal aldri betale for det!

-Vær snill, ikke følger denne spådommen. Du vil bare bli stående igjen i en teologi som setter deg tilbake med en snevert verdensbilde, og ikke en fremtidsrettet og utviklende liv i Gods rike. En forgiftet tro!- rapture-cartoon1

Når oktober 2015 kommer og ingenting har skjedd som forandrer verden, eller som Hagee tror; Kristus har tatt de kristne opp i «bortrykkelsen”, (men forhåpentligvis ikke alle da noen faktisk ønsker å bli igjen som Bibelen sier (Luk. 17: 34-37)), vil Hagee deretter ta en Harold Camping? Sannsynligvis.

Nei, jeg vil ikke være den som vil henge ham ut, men jeg vil at du skal ha et rikt liv i Guds rike HERT og NÅ, et rike som ikke skal forgå (Dan. 7:14) med et håp om en stor fremtid for hele menneskeheten i Kristus.

Fotnoter:

1 Hunter’s moon, Frosty moon or Beaver’s moon appear reddish probably because they appear nearly full – and rise soon after sunset – for several evenings in a row. When you see the moon low in the sky, the extra air between you and the moon makes the moon look reddish. 

Bemerkninger:
Bibelvers er hentet fra Bibelen Guds Ord (BGO) hvis ikke annet er nevnt. 

Hva mener du?

2 kommentarer om “Blodmåne Teologien

  1. Tilbaketråkk: Ser Tilbake På Blodmåne Profetien | Den Norske BIBLiBlog

  2. Innlegget er redigert etter en var så vennlig å minnet på noe feil i innlegget. Jeg fikk dermed se at jeg vist hadde mikset litt med avsnitt og enkelte setninger som gjorde det slik at «blodmåne tetrader» ikke er sjeldne, noe de er. Dette er nå rettet opp i og jeg har også tatt meg tid til å redigere mer av innlegget.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s