ESG 4 – Skilsmisse – Uansett Årsak


I divorce you sms1I disse elektroniske dager har enkelte oppdaget nye veier for skilsmisse som f.eks. mannen fra Dubai som skilte seg fra sin kone over sms. I Islamisk Sharia-lov er det mulig å skilles ved enten muntlig eller tekst si – “jeg skiller meg fra deg” – tre (3) ganger, og ingen annen grunn behøves å gis. Denne muligheten er kun for menn og ikke kvinner. Dette må jo være den best simple måten å skilles på, og slike simple skilsmisser finner vi i alle fall ikke i Bibelen… eller? Jo, vi kan faktisk finne en like simpel praksis bli brukt og diskutert i Bibelen også.

På Jesu tid trengte jødiske menn kun å skrive et skilsmissebrev for å bli skilt, og dette så og si helt uten grunn. Så fort hun hadde mottatt dette brevet var de lovlig skilt. En slik skilsmisse er også enkel, urettferdig og ensidig fordi han ikke trengte å bevise at hans kone hadde gjort noe galt. Med andre ord en grunnløs skilsmisse.

Det var mellom denne enkle skilsmisse praksisen og en annen mer begrenset skilsmissepraksis som var den store diskusjonen på Jesu tid. Det sto mellom Rabbi Hillels syn og Rabbi Shamais syn. Disse sto imot hverandre på mange spørsmål og det sies at de debatterte på hele 316 saker. På grunn av de mange tvistene ledet dette til et ordtak: “En lov har blitt to”. Et av de største tvistene mellom disse to gruppene sto nettopp på spørsmålet om hva som måtte til for å sende bort kona. Hillel sto for at de kunne skilles fra kona for den minste ting, selv ved en uvesentlig ting som å brenne maten1. Shammai sto for en praksis der det kun var ved seksuell umoral en kunne skille seg fra kona.

Så hvor finner vi denne diskusjonen om nettopp dette i Bibelen? Jo i Matt. 19:1-9, der fariseerne holdt på Hillels lære mens Jesus underviste dem hva Skriften sa. Jesus holdt heller ikke 100% med Shamais lære som sa at kun seksuell umoral var lovlig grunn for skilsmisse, men dette kommer ikke tydelig frem her i denne diskusjonen.

Fariseerne refererer til 5.Mos. 24:1-4 når de diskuterer med Jesus og det er det første spørsmålet som er interessant og viser hvilken lære de hadde. De spør Jesus om det er “tillatt for en mann å skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn?” (Mat. 19:3).

La oss gå til 5. Mos. 24:1 og se hvordan Hillel hadde komemt frem til at det var tillat å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn. Frasen «funnet noe uanstendig» ble tydet til å ha to (2) grunner for skilsmisse, én grunn for ‘seksuell umoral’ og en ved ‘uansett årsak’. De kalte forøverig også sin skilsmisse-form for ‘uansett årsak’-skilsmisse. For å se hvordan de hadde kommet frem til dette må vi oversette verset mer bokstavelig fra hebraisk og den lille frasen ville dermed blitt noe slikt som dette:

“og det skjer at hun ikke lenger finner velvilje i hans øyne, fordi han har en grunn for seksuell umoral hos henne” (5.Mos. 24:1).

Hillel stilte derfor spørsmål om hvorfor Moses brukte frasen ‘en grunn for seksuell umoral’ når han kun trengte å bruke ‘seksuell umoral’. Han tenkte dermed at ordet ‘grunn’ var overflødig. Hillels forklaring ble da at det overflødige ordet ‘grunn’ måtte referere til noe annet, – altså en annen grunn for skilsmisse. Dermed ble det skilsmisse på ‘hvilken som helst grunn’.

Det ble debattert høyt rundt denne formen for skilsmisse i det 1. århundre og frasen ‘uansett årsak’-skilsmisse var også nevnt blant andre jøder som historikeren Josefus. Josefus brukte den f.eks. i Antiquities of the Jews 4.8.23 (235);

“Den som ønsker å bli skilt fra kona som bor sammen med ham for ‘uansett årsak’ (og med den moralen, mange slike kan oppstå), må bekrefte skriftlig at han aldri igjen vil bruke henne som kone mer”. – (Josefus, Antiquities of the Jews 4.8.23 (235))2 

Når vi nå ser hva debatten dreide seg om kan vi med litt mer informasjon også forstå Josef, som Matteus betraktet som rettferdig. Når denne enkle skilsmisse-praksisen fikk erstatte den tradisjonelle skilsmisse-praksisen vurderte Josef å bruke ‘uansett årsak’ praksisen i stede for ‘seksuell umoral’ for å ikke føre skam over Maria.

“Hennes mann, Josef, som var rettferdig, ville ikke føre offentlig skam over henne. Derfor ønsket han å løse henne fra forlovelsen i stillhet” (Mat. 1:19 BGO). (skille sig fra henne i stillhet (DNB)).

Ok, jeg vet det dukker opp et spørsmål hos en del av dere, så la meg ta det med en gang. Var det nødvendig for Josef å skille seg når de kun var forlovet? Ja, en tro-forlovelse dengang var mer forpliktende enn det de fleste forlovelser er i dag. En tro-forlovelsen ble vanligvis fulgt av brudgommens betaling, i det minste en del av den, og tro-forlovelsen varte som oftest et år. Meningen var at bruden og brudgommen offisielt ble lovet til hverandre, men de hadde ennå ikke fullbyrdet ekteskapet; derfor, en tilnærming til andre enn sin tro-forlovede ble dermed ansett som utroskap (5. Mos 22: 23-27). To vitner samtykket (normalt) gjensidig og brudgommens erklæring var nødvendig for å etablere den jødiske tro-forlovelsen (i romersk trolovelse var samtykke alene nok).

Tilbake til Mat. 1:19 og Josef sin sak, uttrykket «I stillhet» menes å bruke en praksis som ikke trengte offentlig bevisførsel slik en anklage for seksuell umoral ville trengt. Hvorfor betraktet Matteus dette som rettferdig? Josef, som levde i tiden da Hillels lære hadde begynt å få fotfeste, hadde muligheten til å velge mellom ‘uansett årsak’ (i stillhet) og ‘seksuell umoral’. Hadde Josef kunne bevise hennes “skyld” (seksuell umoral), noe som han lett kunne bevise ved hennes graviditet, kunne han ha fått tilbake sin betaling av brudeprisen samt eventuelt medgiften fra Marias foreldre. Men hvis han brukte ‘uansett årsak’-skilsmissen (i stillhet) ville han måtte la brudeprisen bli og også betale tilbake medgiften som eventuelt ble betalt av Marias foreldre. Dette var noe han vurderte å gjøre i stede for å føre skam over henne og eventuelt beholde medgiften.

Et Ulogisk Spørsmål

Det er mange som mener det i følge Bibelen ikke er lov å skille seg uansett. I følge denne tradisjonelle tydningen kan det synes at fariseerne spør Jesus om Han mente skilsmisse i seg selv var lovlig eller ikke. Men spørsmålet om det er lov å skille seg er ulogisk fordi; for jødene menes skilsmisse ‘den prosedyren som er definert i Moseloven’. Det vil si at det finnes en skilsmisse prosedyre i moseloven og vil derfor være ulogisk for jødene å stille et slikt spørsmål. Denne skilsmisseprosedyren kommer vi tilbake til senere.

Når Jesus svarer fariseerne – “Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor,…” (Mat. 19:9), – så er dette et direkte svar på fariseernes spørsmål ang. praksisen av ‘uansett årsak’-skilsmissen. Når Jesus sa ‘av noen annen grunn enn ‘hor’’ mente Han at den ekstra grunnen, – altså ‘uansett årsak’ som Hillel hadde lagt til og som fariseerne spurte om – ikke er inkludert i utrykket ‘en årsak til seksuell umoral’ (5. Mos. 24:1). Dermed forkaster Jesus Hillels forklaring på det ordet han synes var overflødig av Moses å bruke – ‘grunn’ – til å bety ‘hvilken som helst grunn’.

Jesus mente heller ikke at “det ikke finnes noe skilsmisse overhode i noen del av Skriften, foruten ‘seksuell umoral’”. Da ville Han ha motsagt Paulus eller visa versa (1.Kor. 7:15). Vi kommer til Paulus senere. Med dette går Han også imot Shammais lære som sier at kun seksuell umoral er lovlig grunn for skilsmisse.

Jesus med sin overdrevne uttalelse sier at; ikke bare er det galt å skille seg fra en trofast hustru, det er også ugyldig i Guds øyne. Her appellerer Han til Guds opprinnelige mening med ekteskapet (1.Mos. 2:24). I det nye rikets moral, gjelder det å adlyde Guds ideal foran en innrømmelse til menneskelig svakhet i en sivil lov.

De som mener skilsmisse ikke er mulig foruten ved seksuell umoral vil synes å stå på Rabbi Shammais side. Shammai var som sagt opponenten til Hillel og tydet frasen ‘fordi han har en grunn for seksuell umoral hos henne’, til å bety ingen ting annet enn nettopp det, – en grunn for ‘seksuell umoral’ -. Læren til Rabbi Shammai ble dermed den som forbød all grunn for skilsmisse foruten seksuell umoral og for der igjen også forkaster andre bibelske grunnprinsipper i en ektepakt som vi skal komme inn på senere.

Vi skal gå igjennom Matteus 19 og se mer grundig i den undervisningen som Jesus gjør her, men det i neste innlegg. Men la oss bare ta med Mat. 19:9 før vi slutter her. For når vi nå vet hvilke detaljer diskusjonen går ut på er det også lettere å se betydningen i hva Jesus sier i Mat. 19:9.

Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet.» (Mat. 19:9 BGO).

Eller vi kan omskrive den litt for enkelhets skyld:

Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone med ‘uansett årsak‘ praksisen enn hor, og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt med ‘uansett årsak’ praksis, bryter ekteskapet.» (Mat. 19:9 BGO) (min vektlegging)

Vi ser at Jesus forkastet ‘uansett årsak’-praksisen noe som igjen vil si at de kun kunne skille seg fra deres koner på spesifikke Bibelske grunnerprinsipper (som nevnt ovenfor menes skilsmisse ‘den prosedyren som er definert i Moseloven’), en praksis de tydeligvis ikke holdt helt rent. Disse spesifikke Bibelske grunnene tar vi for oss i ESG9.

Også at Jesus sier til fariseerne, i Mat. 19:9 at deres ‘uansett årsak’-praksis var ugyldig og de som var skilt ved denne praksisen ikke var skilt i det hele tatt. Dermed blir den som gifter seg etter å ha utført en ‘uansett årsak’-skilsmisse og den som gifter seg med en som er skilt ved ‘uansett årsak‘-skilsmisse skyldig i ekteskapsbrudd.

Fotnoter:
1 Rabbinsk kommentar i Sifré på 5.Mosebok 269).
Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews. 4.8.23 (253): He that desires to be divorced from his wife for any cause whatsoever (and many such causes happen among men), let him in writing give assurance that he will never use her as his wife any more.

Bemerkninger:

Bibelvers er hentet fra Bibelen Guds Ord (BGO) hvis ikke annet er nevnt.

Hva mener du?

4 kommentarer om “ESG 4 – Skilsmisse – Uansett Årsak

  1. Tilbaketråkk: ESG 10 – Bibelen Om Gjengift p.t I | Den Norske BIBLiBlog

  2. Tilbaketråkk: ESG 9 – 4 Grunner For Skilsmisse | Den Norske BIBLiBlog

  3. Tilbaketråkk: ESG 7 – En Gang Gift, Alltid Gift | Den Norske BIBLiBlog

  4. Tilbaketråkk: ESG 5 – Jesu Undervisning i Mat. 19:3-12 | Den Norske BIBLiBlog

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s