Den Indre Utsmykking


Viste du at du er Guds tempel? Viste du at Guds Ånd bor i deg?
Viste du at hvis noen gjør Guds tempel urent, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig,
og du er dette templet. [1.Kor.3:16-17]

Hvis du ikke viste det, vil jeg at du skal vite at du faktisk er Guds tempel. Hvis du ikke er Gods tempel, eller sagt på en annen måte, ikke frelst for himmelen, vil jeg oppmuntre deg til å motta Jesus Kristus som du Herre og Frelser, Guds enbåren sønn, og motta den Hellig Ånd som bygger tempelet i deg.

La meg skrive noen vers fra Bibelen som forklarer fro deg hva slags bygning du er og hvilken utsmykking du vil få:

I motsetning til det gamle testamentet er vi alle prester (1.Pet.2:9) og Hans tempel (1.Kor.3:16-17).
Vi trenger altså ikke lenger noen spesielle mennesker til å føre vår sak frem for Gud, det har vi Jesus til å gjøre. I den gamle pakt var det i stor betydning at prestene hadde de riktige klærne på seg da han gjorde tjeneste for Guds åsyn.

“Og du skal lage hellige klesplagg for din bror Aron, til ære og pryd…” (2.Mos.28:2-4)
og videre i vers 4) “Og dette er de klesplagg som de skal lage: en bryst duk, en efod, en overkjortel, en brodert underkjortel, en turban og et belte. slik skal de lage hellige klesplagg til Aron og hans sønner, så han kan tjene Meg i presteembete.”

Men hva den nye pakt gjør i alle ting, er å legge vekten på en indre pryden.

“Men dere er en utvalgt generasjon, et kongelig presteskap, en hellig nasjon, et særeget folk, for at dere skal proklamere lovprisningen av Ham som har kalt dere ut av mørket og inn i Sitt underfulle lys” [1.Pet.2:9]

Peter sier, og da spesielt med tanke på kvinnene. “La ikke deres skjønnhet være i det ytre…” – ikke at dere kvinner ikke skal pynte dere, men kvinnen er jo bilde på menigheten og kvinnene liker å pynte seg for mannen… men hvordan skal hun gjøre det?

3) «La ikke deres skjønnhet være i det ytre – med flettet hår, ved at dere har på dere gull, eller tar på fine klær 4) men la det heller være hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige utsmykking som hører til den saktmodige og stille ånd, som er meget dyrebar i Guds øyne.» [1.Pet.3:3-4]

Vi er ikke lenger under “efod og kappe” men kan tjene Herren i grå eller grønn dress, hjemmestrikket lusekofte eller skotsk-rutete skjørt. Det spiller ingen rolle hvordan vi ser ut på utsiden.

11) Og hver prest står daglig og gjør offertjeneste og bærer ofte fram de samme slakteofrene, som aldri kan ta bort synder. 12) Men denne Mannen, etter at Han hadde båret fram et slakteoffer for synder til evig tid, satte Han seg ved Guds høyre hånd, 13) fra da av venter Han inntil Hans fiender blir gjort til Hans fotskammel.
14) For ved én offergave har Han til evig tid gjort dem fullkomne, som er helliget. [Heb.10:11-14.]

Det er slutt på alle innviklede prosedyrer omkring offertjenesten, fordi Kristi fullkomne offer har forenklet hele situasjonen.

Det samme gjelder omskjærelsen som også er forenklet.

«Og dere skal omskjæres på kjøttet av deres forhud, og det skal være et tegn på pakten mellom Meg og dere.» [1.Mos.17:10-11]

I den nye pakt har ikke den fysiske handling noen betydning, men det er hjertets innstilling det kommer an på.

«For i Jesus Kristus gagner verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting, men tro som virker ved kjærlighet. [Gal.5:6]

Også sang og musikk har fått en forenklet funksjon. I den gamle pakt

“Og de gjorde tjeneste med sang foran oppholdsstedet til møte-tabernaklet, inntil Salomo hadde bygd Herrens hus i Jerusalem, og de utførte sin tjeneste etter den orden som var foreskrevet for dem.» [1.Krøn.6:31-32]

«Og prestene tjenestegjorde i sine embeter; Levittene tjente også Herren med de musikkinstrumentene som Kong David hadde fått laget, til å lovprise Herren med og de sa: “For Hans barmhjertelighet varer til evig tid”, hver gang David lovpriste Herren ved deres tjeneste. Prestene stilte seg rett ovenfor dem og blåste i trompetene, mens hele Israel stod.» [2.Krøn.7:6]

Igjen er det ikke slik i Den Nye Pakt.
Ef.5:19) slik at dere taler til dere selv med salmer og hymner og åndelige sanger, ved at dere synger og lager melodier i deres hjerter for Herren.

Borte er alle krav på spesielle instrumenter og arrangementer.
Vi oppfordres til å synge og spille av hjerte. Det er altså ikke lenger så viktig hvordan det høres ut i menneskers ører.

Bønn og tilbedelse er også forenklet.

«Så viste Herren seg for Salomo om natten, og Han sa til ham: “Jeg har hørt din bønn, og Jeg har utvalgt Meg dette stedet som et offerhus. 13) Når Jeg lukker Himmelen så det ikke kommer regn, eller når Jeg befaler gresshoppene å oppsluke landet, eller når Jeg sender pest blant Mitt folk, 14) hvis da Mitt folk som er kalt med Mitt navn, vil ydmyke seg, be og søke Mitt ansikt og vende om fra sine onde veier, da vil Jeg høre fra himmelen, og Jeg vil tilgi deres synd og helbrede deres land. 15) Nå skal Mine øyne være åpne, og Mine ører skal lytte til den bønnen som blir bedt på dette stedet. 16) For nå har Jeg utvalgt og helliget dette huset, så Mitt navn kan være der for evig tid; og Mine øyne og Mitt hjerte skal alltid være der.» [2.Krøn.7:12-16]

I den nye pakt derimot, er det ikke lenger spørsmål om spesielle seremonier og steder. Vi har direkte adgang til Gud i våre hjerter, uansett hvor vi befinner oss.

Joh.4:19-24
19) «Kvinnen sa til Ham: “Herre, jeg ser at du er profet. 20) Våre fedre tilbad på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er det stedet hvor man bør tilbe.” 21) Jesus sa til henne: «Kvinne, tro Meg, den time kommer da dere ikke skal tilbe Faderen verken på dette fjellet eller i Jerusalem. 22) Dere tilber det dere ikke kjenner; vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra Jødene.  23) Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i Ånd og sannhet; for slike tilbedere er det Faderen søker.

Det som er av betydning nå er at Kristi liv får bo og virke i vårt indre!

Som du kan lese var kvinnen fokusert på menneskenes syn. Også mange idag prøver å tilbe slik at menneskene synes det er bra, men Jesus forteller oss her hvor en sann tilbeder vil tilbe Faderen.

Gjør du deg vakker for menneskene? Hvis du gjør det vil mennesket bli lovpriset.
Jeg foreslår for deg å la den Hellige Ånd utsmykke deg. Du vil bli reist opp som Hans tempel og Gud vil bli lovprist!

Hva som er viktig nå er at Kristi liv kan få bo i oss og arbeide i vårt indre vesen! VÆR SANN!

Frankie