Eskatologi i Bibelen 1: Tidsrammen av trengselen i Matteus 24


Matteus 24 er et populært sted å vise til når de snakker om tengselen mot endetiden som vil komme. Dispensasjonistene, som jeg beskrev i forrige post, bruker gjerne lignelsen om fikentreet (Mat.24:32-34) som et bevis på det Jesus taler om vil skje i vår generasjon, men jeg mener de da ikke har sett hva Jesus egentlig sier. Det er viktig å se hvilken tidsramme han taler i og om. Her vil jeg ta for meg tidsrammen Jesus i og om.

Eskatologien i Bibelen 6: Enden i Mat. 24


Så langt har gangen i Jesu forklaring vært omtrent slik •Disiplenes søker et svar på når disse tingene vil skje (Mat. 24:3).  •Jesus advarer dem at “ingen må forføre” dem med når disse tingene vil skje (Mat. 24:4-5). •Han uttaler at de tidlige tegn betyr at “enden er ikke ennå” (Mat. 24:6). •Han erklærer at … Fortsett Eskatologien i Bibelen 6: Enden i Mat. 24

Ny Skapning og Det Nye Jerusalem


For en tid tilbake skrev jeg et innlegg ang. bruden og Det Nye Jerusalem som er en del av serien Åpenbaringen. Ikke uventet og veldig hyggelig har det kommet spørsmål vedrørende disse. Det er heller ikke helt uventet kommet kommentarer fra nære venner som er “tusenårsrike-troende” (dispensasjonister eller dispensationism (eng.)) som ønsker meg tilbake til … Fortsett Ny Skapning og Det Nye Jerusalem