Ser Tilbake På Blodmåne Profetien


Read it in english! — Les denne på engelsk!

blood moon tetrad 2014_15

Ai, som tiden flyr. Ja, tiden flyr alltid fort når en har det gøy sies det. Det er bare det at jeg har hatt det så gøy at jeg ikke har fått med meg endetiden eller inngangen til den. Jeg skrev om Blodmåne Teologoien for en tid tilbake og jeg vi skal se på den igjen nå for å se hvordan det har gått. Jeg trur jeg må være i det nye riket jeg nå!

Før vi går videre vil jeg be og jeg oppmuntrer deg på det sterkeste å lese hele denne blogposten. Dette vil spare deg for mye frustrasjon og frykt og forledelse inn i noe Bibelen ikke taler om i det hele tatt.

Siden det er flere enn Mr. Hagee som sprer rundt seg falsk og korrupt undervisning, som bl.a. John Shorey, Hal Lindsey, Jonathan Cahn, Mark Biltz og en bunch andre, vil jeg her gi et par sterke eksempler og bevis, fra Bibelen, som motbeviser deres undervisning.

Dette gjelder ikke bare disse gutta fra USA, men også fra andre verdensdeler, inkludert Norge hvor vi også har mange sterke røster for denne samme falske undervisningen. Selv om mange ikke følger Shorey, Hagee og de andre, har de likevel veldig like endetids-eskatologi; Dispensasjonisme.

John Hagee spådde at i denne tretaden, som startet den 15. April 2014 og ville sammenfalle med 4 Jødiske helligdager, Pesach (Påske) (15.04.14) – Sukkot (Løvhyttefesten) (08.10.14) – Pesach (04.04.15) – Sukkot (08.09.15), så ville bortføringen skje der alle kristne vil bli tatt opp til himmelen og Israel vil gå til krig kalt Armageddon, og Jesus vil komme igjen til Jorden. (Blodmåne Teologien).

Så, hvorfor er John Hagee fortatt rundt krokene og preker hvis dette skulle være sant? Hvorfor er jeg her? I følge deres egen teori skulle ikke vi ha hvert her! Vi er fortsatt her antageligvis fordi alt rundt Blod-måne teologien og andre teologier er søppel!

Nå er det noen som sier at John Hagee ikke har sagt at noe spesifikt skal skje eller eksakt når ting skal skje. Han mener selv at han ikke har spådd dette men at NASA og Gud (Bibelen) har sagt dette. Ok, så hva skal vi da kalle en uttalelse fra ham som lyder slik:

“Gud har gjort dette veldig klart at en gang i fremtiden vil Han gjøre månen rød og solen skal ikke gi sitt lys.” Og så kommer noe som hverken Gud eller NASA sier “Og dette er Guds tegn til denne generasjon at noe er stort og det kommer til å skje snart. Og dette “noe” kommer til å forandre verdenshistorien for alltid.

Du kan ikke si om og om og om igjen “denne generasjonen” og “noe stort kommer til å skje”, og så si at du ikke har sagt når noe skal skje. Når du sier “denne generasjonen”, sier du når det skal skje. Når du sier “noe stort kommer til å skje”, sier du faktisk talt at noe kommer til å skje. Det er alltid lettere å vente å se om noe skjer, og hvis det skjer noe, ja da kan en lett si: “Se du, noe skjedde!”

Kanskje du av en eller annen grunn ikke kjøper min forklaringen ovenfor, så la oss se på hva han skrev i ett av sine nyhetsbrev datert 2. Feb. 2015 –

“Til alle våre partnere i Amerika og rundt om i verden sendte jeg dere denne spesielle bønn om at dette nye året vil bli din beste time. Jeg personlig tror at dette året med de to siste blod-måner kommer til å være historisk. September er dato-målet. Se opp! Be opp og pakk sammen! Vi reiser opp for kongen kommer. (Min oversettelse)

Året 2015 er gått, månefaser er kommet og gått og så har året 2016 kommet, og som jeg nevnte i Blodmåne Teologien: La oss være generøs og gi Hagee en måneds tid forsinkelse. Så la oss si at innen oktober (2015) skal enden på verden komme. Hvis ikke enden kommer da skal det i det minste skje store ting i Israel som vil snu kursen på historien. Med god margin og en masse “nåde”-tid (8 mnd) ser jeg ikke noe “earth shattering”, eller noe stort har skjedd hverken med Israel som nasjon, Jødene som folk eller med nasjoner som Iran, Russland, Etiopia, eller Tyskland.

Men Hagee er ikke alene. Vi har f.eks. Jonathan Cahn som sa at verdens økonomien ville kollapse i september 2015, men jeg handler fortsatt på børs (USA) uten spesiell frykt. Og John Shorey da, som sa i Jim Baker show at han hadde mottatt et “profetisk ord” og at den store trengselen antageligvis ville begynne (begynte) i mars 2016. Han nevner også årene 2017 og 2018 kanskje for å forsikre seg, men han kan gå år for år til evigheten tar han uten å treffe én gang med sine spådommer.

Det fundamentale feilen med John Hagee, John Shorey, Hal Lindsey, Jonathan Cahn, Mark Biltz og en bunch andre selverklærte profeter/bibeltydere er at de sier vi lever i de siste dager.

Jeg tror vi trenger å gå igjennom et par ting av hva de sier og gi en korreksjon om hva Bibelen selv sier om disse tingene. Men la oss først se på dispensajonistenes tidslinje av profetier og sammenligne den med hva de sier.

Dispensajonistenes tidslinje vs såkalte “profeter.”

Dispensajonistenes tidslinje av Profetier sier grovt sett…

 1. Bortføringen av menigheten finner sted (før-trengselist).
 2. Antikrist vil komme til synet og vil signere en fredsavtale med Israel. Han tillater Israel å bygge opp igjen Templet, som selvfølgelig nødvendiggjør forflytting/ødeleggelse av Klippedomen fra Jerusalem.
 3. Menigheten er nå borte (før-trengselist) og jødene har fått gjenoppbygd sitt tempel. Antikrist setter opp ødeleggelsens styggedom i tempelet og  3,5 år etter at fredsavtalen er signert bryter antikrist fredsavtalen og begynner å forfølge jødene. (Midt-trengselist mener menigheten blir tatt opp her)
 4. Etter 3,5 år med trengsel/forfølgelse roper jødene ut til Yahweh, Jesus kommer den andre gang og ødelegger antikrist og etablerer sitt 1000 års styre fra Jerusalem. Dette 1000 års styre renner ut og nesten ved slutten av dette 1000 års styre kommer et opprør og du har… ja, akkurat, Gog og Magog krigen (Harmagedon).

(Før-trengselist tror at menigheten blir tatt opp før trengselen. Midt-trengselist mener menigheten blir tatt opp midt i trengselen).

Dette er en grov skisse av dispensajonistenes tidslinje av profetier. Men det spiller ingen rolle om du er «midt-trengselist» som Shorey eller «før-trengselist» som Hagee, poenget er at den store trengselsen begynner bare når “antikrist” har kommet på senen.

Når Hagee hadde sin undervisning om de 4 Blodmånene sa han at vi ville innenfor de neste 18 månedene (fra tetrad start 15.04.14) være vitne til Gog og Magog krigen, fortalt i Esekiel 38ff. Og vi vil se en total utslettelse av Russland, Syria, Iran og Irak, og andre Arabiske nasjoner som motsetter seg Israel.

Men vent nå litt…,  hvis Gog og Magog striden bare er 18 måneder unna, altså oppbrukt tid pr. dags dato, så med absolutt logisk nødvendighet menes det at i skrivende stund skjedde bortrykkelsen for over 1008 år tilbake i tid?! Antikrist har allerede signert en fredsavtale med Israel for over 1008 år siden?! Jødene har allerede gjenoppbygd templet for over 1008 år siden?! Den store trengselen fant sted for over 1004 år tilbake. Det betyr at det andre komme av Kristus skjedde for 1001 år tilbake i tid. Det igjen betyr at vi er ferdig med tusenårsriket! Ser du poenget? Husk, vi hadde bare 18 måneder igjen av tusenårsriket da Hagee talte i følge John Hagee’s Blodmåne profeti vs. dispensasjonistenes profetiske tidslinje.

Og for Shoreys del skal trengselen ha begynt i mars 2016. Men ifølge dispensajonistenes tidslinje av profetier skal da “antikrist” allerede være tilstede og aktiv. Men hvor er fredsavtalen med Israel? Hvor er ødeleggelsens styggedom? Og ja, hvor er Jerusalems tempel? Ingen av disse er der!?

Du kan ikke ha den store trengselen uten at antikrist er her, tempelet i Jerusalem og ødeleggelsens styggedom i tempelet. John Shorey er en falsk lærer! I alle fall en meget dårlig tyder av skriften og skulle derfor ikke fått lov til å bli betraktet som en underviser eller bibeltyder. Det samme med John Hagee.

Igjen. Den grunnleggende feilen Hagee, Shorey og andre moderne såkalte profeter er at de forteller og insisterer på at de tar det for gitt at vi er i de siste dager. Men hva hvis vi ikke lever i de siste dager? De skriftene som disse såkalte profetene legger på vår generasjon, legger de inspirerte forfatterne av det NT’s skrifter på sin egen generasjon.

La oss se på Bibeltekstene.

Det fundamentale nøkkel-teksten John Hagee, og sikkert mange andre appellerer til når de ønsker å vise oss hva som skjer av tegn ved endetiden er Joel 2:28ff og Ap.gj. 2. Hva som er interessant om Hagees sitering av Ap.gj 2 er at han begynner med vers 19 og følgende. Men vers 19 er ikke begynnelsen av det sitatet. Vi som kjenner skriften litt vet at i Ap.gj. 2 mottok Peter og apostlene dåpen i Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i tunger. De ble anklaget for å være beruset… men så i vers 14…, og følg nøye med på dette, slik Peter også mante sine lyttere til å gjøre…

14 Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem: «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord! 15 Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Og følg med nå! 16 Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel: (Ap.gj. 2:14-16)

John Hagee ganske beleilig utelater vers 16 fordi Peter sier tydelig at her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel: Og deretter begynner Peter å sitere ordrett fra Joel 2:28ff.

Og Joel 2 sier at i de siste dager… skal Ånden bli utøst. Og vet du hva? Peter, som vi så ovenfor hadde nå mottatt Den Hellige Ånd, sier: her skjer det…. Dette kan bare bety en ting kjære venner. Peter levde i de siste dager forutsagt av Joel.

Disse moderne såkalte profeter mener at hva som skjedde i Peters dager peker 2000 år fremover fra Peters tid. Men Peter sa ikke -‘i disse (våre) dager skal Joel bli oppfylt’-, eller -‘dette er slik det vil bli (i våre dager)’-. Han sa ikke engang at det var symboler på hvordan det kommer til å bli (i våre dager). Han sa: -«Her skjer det…!» – «Dette er det…!»-

I sum; Joel sa at ‘i de siste dager vil Den Hellige Ånd bli utøst som et tegn før den store og forferdelige Herrens dag, sammen med at månen vil bli gjort til “blod.” ’ Peter, i Ap.gj 2 siterer Joel og sa at ‘Joel ble oppfylt ved utgytelsen av Den Hellige Ånd den dagen.’ De så det, de hørte det, de opplevde det. Igjen, Den Hellig Ånd skulle bli utgytt som et tegn sammen med at månen skulle bli til blod før den store forferdelig Herrens dag.

Procrustes

«Slik jeg ser det, er friheten litt for stor – så vi ønsker den samme endringen til deres tilfredshet.» (Han hugger beina av).

Så hvorfor starter Hagee ved Ap.gj. 2:19: “Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod” ? Vel, vi vet nå hvorfor. For hvis Peter hadde rett – noe han hadde, så var “de siste dager” for 2000 år siden. Men for dispensasjonistene er det jo lov å være en «prokrust-ist» som Prokrustes. En som strekker og kapper til det passer inn i egen tanke, eller sin egen teologi kan vi si her.

Hagee siterer også et annet skriftsted som jeg syner er interessant å ta med, Mat. 24:29ff. I dette skriftstedet svarer Jesus disiplenes spørsmål om Jerusalems fall, enden på tidsalderen og Hans komme. Han sier at i den generasjonen (tatt fra konteksten) “vil det komme en trengselstid (som er et resultat av ødeleggelsens styggedom) så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli.” (Mat. 24:21)  Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys…” (Mat. 24:29 BGO)

Følger du med? Ser du det? Straks ETTER de dagers trengsel… Hvilke trengsel? Den store trengsel (v.21). Altså “etter DE dager” -dagene av ‘ødeleggelsens styggedom’ og trengselen selv- “skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.”

Parallellene med at månen skal bli formørket er Joel 2 og Ap.gj. 2, og er også parallell  til at månen skal bli til blod i Åp. 6:12. Så, “blodmåne” som et tegn på Herrens dag vil komme straks etter den store trengselen. Var den store trengselen før den siste blodmånen i tetraden den 8. September 2015? Både du og jeg vet at det ikke skjedde.

Det er nå bevist at John Hagee er en person som forvrenger skriften, en person som ignorerer hva Bibelen faktisk sier. Spør deg selv med Mat. 24:29 i hånd. Når skulle månen bli formørket? Før eller etter trengselen? Jo, etter trengselen. Hagee driver med “cherry-picking”. Men en tekst tatt ut av sin sammenheng (kontekst) er ikke noe annet enn et påskudd for selv-rasjonalisering og for personlig bruk.

Hvis vi ikke er i de siste dager, da er ikke Herrens dag nær!

Guds Profet

John Shorey som sier han har mottatt et “profetisk ord”, sier til oss at «de (Hagee og Cahn) hadde på sett og vis feil å forvente disse tingene sist september (2015), men ikke helt feil, da de var spådd og profetisk.»

Dette er forferdelig. Verken John Shorey, Jonathan Cahn, Mark Biltz eller John Hagee, eller noen annen levende person i dag er en Guds profet.

Hvem var en Guds Profet, Bibelsk!? De var ikke noen som bare leste en tekst og besluttet -«Å, jeg tror jeg har funnet dette ut!»-. En Guds profet var kalt og inspirert av Gud. De var gitt myndighet og kraft fra Gud, og deres prediksjoner gikk i oppfyllelse – ALLTID.

Hva sa Gud om hva som var kriteriet som bestemte om en mann var en profet eller ikke? Vel, 5.Mos. 18:22 er ganske ettertrykkelig.

“Hvis profeten taler i HERRENS navn, men det han forkynner, ikke skjer og ordet ikke går i oppfyllelse, da er dette et ord som ikke kommer fra HERREN. Profeten har talt det egenrådig. Du skal ikke være redd for ham!”

Med andre ord. Han er ikke en Guds Profet.

Men ennå innrømmet John Shorey (som sa han hadde fått et profetisk ord) at disse profetiene til Hagee ikke ble oppfylt, da han snakket om hva som hadde angivelig blitt profetert av Hagee og co, av hva som kom til å skje september 2015. Selv sier Shorey at den store trengselen vil begynne i Mars 2016, men denne datoen er også løpt ut! Altså enda en falsk profet!

Til ettertanke 

2Peter 1,16 “Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme.…”

2Peter 1,19Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på.  20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.”

Det er på tide at menigheten våkner opp og tar avstand fra slike bedragere. Lytt til Apostlene. De hadde mye større autoritet, kraft og visdom fra Herren til å tale åpenbaringer drevet av Den Hellig Ånd. Les brevene deres. Les! Og ikke legg menneskers tanker og myter til det som står.

Bemerkninger:

Bibelvers er hentet fra Bibelen 2011 (B.2011) hvis ikke annet er nevnt. 

Videoene til John Hagees undervisning av “Four Blood-moon” og John Shorey på Jim Baker Show samt Mark Biltz og andre har jeg gått igjennom på Youtube. 


Hva mener du?

4 kommentarer om “Ser Tilbake På Blodmåne Profetien

 1. Tilbaketråkk: Looking Back on Blood Moon Prophecy – BIBLiBlog

 2. Det er fristende å hoppe på noe som gir de svarene vi ønsker oss, og det er noen som hele tiden velger de mest spennende kirkene, men sannheten er vel at vi må leve i uvisse. Det hadde vært veldig greit hvis vi kjente timen og dagen. Det var en periode der jeg lyttet til bl.a. L.A. Marzulli, Tom Horn, Chris Putnam og Steve Quayle. Noen av disse er veldig intense og de bruker hver minste politiske hendelse til å spre frykt om konspirasjoner og en ondskap som er like omfattende i dag som i Noas dager. Sannheten er nok at vi må leve som normalt, selv om vi ikke har det livet vi ønsker oss.

  Jeg kan forstå at kristne gleder seg til de gode løftene, men det er temmelig creepy når de uttrykker begeistring over den ufattelige lidelsen de fleste må gjennom

  • Du har nok rett ja. Vi må nok leve som normalt. Det som er spennende er spennende og vi trekkes til det. Se på filmskapere. De vet hva mennesker liker, om de er kristne eller ikke. Jeg har selv vært aktiv i den gruppen (dispensasjonismen) selv, noe jeg fortviler litt over i dag. «Dispene» tolker bibelen gjennom nyhetene, og det kan det jo bli mye rart ut av.

   Jeg håper jeg kan være et pust til håp for mennesker da, for jeg mener at både trengselen, oppstandelsen og «tidsalderens ende» har vært. (men det har du kanskje fått med deg 🙂 )

   Har bestemt meg å forklare mer om det etterhvert her (for det trengs sikkert) nå som jeg mulig får bedre tid. Flytter hjem til Norge igjen med kona 🙂

 3. Tilbaketråkk: Looking Back on Bood Moon Prophecy | BIBLiBlog

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s