Åpenbaringen del. 4 – Babylon Den Store


English version here 

“Og de døde legemene deres skal ligge på gaten i den store byen, som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, hvor også vår Herre ble korsfestet” (Åp. 11:8). 

Jeg kvakk til og det var som om en kastet en bøtte med isvann over meg og jeg frøs til. Jeg så ned i Bibelen igjen og leste verset en gang til… «ja det står faktisk det», sa jeg til meg selv. Jeg blar febrilsk til jeg finner en bekreftelse. «Ja, der står det…» “Og kvinne som du så, er den store byen som hersker over konger på jorden”. DHÅ ristet kraftig i meg og det var som om du hadde kastet stein på kjøkkenruta og stivner til i det ruten knuser og du skjønner du har gjort noe galt.

Jeg har vel ikke telling på hvor mange ganger jeg har lest dette verset før, ja for den del hele Åpenbaringsboken, men det var som om ordet ble levende og en dypere sannhet snek seg oppover ryggraden. Jeg har jo vært en forsvarer og taler for den undervisning som går på å velsigne Israel som stat ifølge Abrahams løfter osv. Jeg har undervist og støttet “tusenårsrike” læren med store ord, jeg har oversatt enkle Norske bøker om endetiden til eBøker på engelsk og satt nå midt i en Power Point presentasjon om Daniels 70 uker når Gud kommer å slår neven i bordet og på en måte sier: «Dette er sannheten!».

Det gikk et gys over meg og med store øyne så jeg opp på min kone, som er mitt vitne i dette, og jeg sa: «Det kan ikke være mulig…!?». Hun hadde sett min reaksjon og skjønte at noe skjedde. -«Hva da, …er det noe galt?», spurte hun. Etter ansiktsuttrykket hennes å bedømme var hun nok usikker på om alt var i orden. Jeg forklarte henne hva som hendte og jeg viste henne at i følge Bibelen og Åpenbaringen blir Jerusalem kalt Babylon, den store byen og skjøgen! Jeg viste ikke hva det var men skjønte at en endring var på gang og at alt arbeidet jeg hadde gjort i dette emne før måtte endres, starte helt på nytt i spørsmålet om endetid-spørsmålet. Jeg turte nesten ikke tenke tanken i redsel på Guds straff når jeg nå leser og forstår at Jerusalem er skjøgen i Åpenbaringen… og hva med alle mine allierte? …men jeg viste det var sant.

I forrige post var vel første gangen jeg nevner Jerusalem som skjøge, men jeg vil legge frem mer materiale for deg og se mer på karakteren som kan lignes til Jerusalem/Israel. Skjøgen kommer frem i Åp. 17:5 som “Babylon den store” og hun er flere ganger omtalt som den store byen som vi leser i Åp. 16:9; 17:18; 18:10, 16, 18, 21. Det er spesielt Åp. 17:18 som beviste for meg den dagen ved kjøkkenbordet at Israel var den store byen og skjøgen.

Vi kan ikke unngå å se, i alle fall ikke jeg, at “Den Store Byen” er linket til “hvor også vår Herre ble korsfestet” som er Jerusalem. (Åp. 11:8). Jerusalemer  omtalt som en stor og beundigsverdig by bl.a. i Sal. 48:1-2, Klag. 1:1 og Jer. 22:8 som har et bilde av en enke som Johannes bruker i sin fremstilling av skjøgen i Åp. 18:7.

Jeg har brukt mye historiske skrifter i postene for også vise hva historien skriver om det vi finner i Bibelen. Tacitus og Josephus nevner begge at verden den gang så på Jerusalem som en berømt by, de skriver her også om de siste dager for byen:

“Som jeg er i ferd med å forholde meg til de siste dagene av en berømt by, synes det hensiktsmessig å kaste litt lys over sin opprinnelse.” (Hist. 5:2, Tacitus). 

“Dette var slutten som Jerusalem kom til ved galskap av dem som var for innovasjoner, en by ellers av stor prakt, og av mektige berømmelse blant alle menneskene.” (War. 7:1:1, Josephus). 

Den store byen, eller skjøgen var også fylt med blod, Åp. 16:6; 18:24 og Åp. 17:6 sier:

“Jeg så at kvinnen var drukken av de helliges blod og av blodet av Jesu vitner. Og da jeg så henne, undret jeg meg meget.” (Åp. 17:6). 

Dette blodet som skjøgen er fylt med er blodet fra de hellige og vi finner igjen dette i evangeliene der Jesus bl.a. profeterer at dette blodet skulle kreves av dem, “denne slekt”.
Vi leser:

“for at blodet av alle profetene, det som ble utøst fra verdens grunnleggelse, kan bli krevd av denne slekt, fra Abels blod til blodet av Sakarja, han som ble drept mellom alteret og templet. Ja, Jeg sier dere: Det skal bli krevd av denne slekt.” (Luk. 11:50-51). 

“Denne slekt” er ikke vår eller en slekt i fremtiden, men den slekt som Jesus talte til, så tidsrammen stemmer også med Åpenbaringens tid. Du kan lese mer om tidsrammen i “Eskatologi i Bibelen 1: Tidsrammen av trengselen i Matteus 24” og de andre delene av Eskatologi i Bibelen.

Bekreftelse på den Jødiske forfølgelsen og drapene av profetene finner vi flere steder i NT: Matt. 23:29-37; Luk. 6:23-26; 11:47-50; 13:34; Rom. 11:3; 1.Tess. 2:15 og Heb. 11:32-38, og forfølgelsen og drapene på de kristne likeså, med en forsmak allerede i Apg. 8:1. Les Apg. 22:4-5 og de følgende kapitler for egen studie: Apg. kap. 4-14 og 17-26. Ja det er mye lesing, men forfølgelsen og trengselen for de kristne var også stor. Dette er blodet som kvinnen var drukket av.

Vi skal nå se litt på hvordan skjøgen er kledd og Johannes kommer faktisk med et par forklaringer på hennes kledning for å gi oss et rett gjenkjennelig bilde av karakteren.

“Kvinnen var kledd i purpur-rødt og skarlagen og smykket med gull og kostelige steiner og perler. I hånden hadde hun et gullbeger fullt av styggedommene og urenhetene av hennes horeliv” (Åp. 17:4). 

“Og de sier: «Ve, ve den store byen som var kledd i fint lin, purpur-rødt og skarlagen og smykket med gull og kostelige steiner og perler.” (Åp. 18:16). 

Vi skal se at skjøgens farger og juveler ikke er tatt ut av intet men finner det igjen i 2.Mos. 28:4-5, 8-9, som en pakts kledningen til ypperstepresten, som er en status på kongelig presteskap. Yppersteprestens dekor matcher tabernaklet, som er forløperen til templet. Du kan forøverig se et bilde av yppersteprestens kledning i min blogpost om «Den Indre Utsmykking«.

“Så skal du lage tabernaklet med ti tepper av fint lin, vevd lin og fiolett, purpur- og skarlagenfarget garn. Et kunstferdig mønster med kjeruber skal du veve på dem.” (2.Mos. 26:1). 

Alteret som de hadde i templet, det som mottok blodet fra det de ofret var gullaktig som gullbegeret skjøgen hadde i hånden. Begge fylt av blod.

“…Også hele alteret som sto foran Ordets helligdom, kledde han med gull.” (1.Kong. 6:22). 

Og skulle du ha sett, vi finner igjen hodeplagget hennes også. I GT er den beskrevet som yppersteprestens hodeplagg og vi tar med Åp. 17:5 til sammenligning.

“Du skal lage en plate av rent gull og inngravere på den, som man graverer på et signet: HELLIGET HERREN. …Slik skal den være festet på pannen til Aron, for at Aron skal bære skylden som henger ved de hellige ting som Israels barn helliger ved alle sine hellige gaver. Signeten skal alltid være på pannen hans, så de kan finne velbehag for Herrens åsyn.” (2.Mos. 28:36, 38) 

“Og på pannen hennes var det skrevet et navn: EN HEMMELIGHET, BABYLON DEN STORE, MOR TIL SKJØGENE OG TIL STYGGEDOMMENE PÅ JORDEN.” (Åp. 17:5). 

Det som viser seg på yppersteprestens panne ser nå Johannes et motstykke til, og ser hva den hellige byen, Guds tempel og prestedømmet har blitt til.

Men hvorfor kalle henne Babylon? Hvorfor endre navn fra Jerusalem til Babylon? Navn i Bibelen er viktige og navn ble påført som autoritet over den personen eller ting og definerer en karakter eller en funksjon. Adam satte navn på sin kone, Adama, for å vise hennes rolle som hans hjelper i å bære barn. Jakob betyr “luringen” på litt fritt oversatt til norsk og var hans karakter. Men vi ser også at de endret navn ved åndelige kriser eller fornyelse. Jakob ble Israel etter han hadde en brytekamp med Gud. Hans far endret navn fra Abram til Abraham (Far til Far til mange) da Gud inngikk en pakt med ham (1.Mos. 17:5) og Simon ble endret til Peter (Siv/strå til klippe/stein) da han forsto ved DHÅ at Jesus var den levende Gud sønn (Mat. 16:16-18).

Selv de forløste hellige fikk nytt navn; “navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye.” (Åp. 3:12). (Her har jeg brukt 1930 oversettelsen som er bedre oversatt, det samme er den engelske KJV).

Jerusalem betyr “freds byen, helhet” og Johannes setter aldri dette navnet på det historiske Jerusalem i Åpenbaringen, bare på “det nye Jerusalem”. Han kaller det historiske Jerusalem for Babylon som er en slags profetisk doms tale. Jesaja kaller folket for Gomorra (Jes. 1:10), Jeremia gjør det samme (Jer. 23:14), og Esekiel (Esek. 16:46, 48, 53, 55).

Det historiske Babylon ødela det første Templet i 586 f.kr. (2.Kog. 25:8-8; 2.Krøn. 36:17-20; Esra. 5:12; Jer. 52:13) og nå er Jerusalem selv sammenlignet med Babylon som en tempel-ødelegger som forårsaket den endelige ødeleggelsen av Guds hus.

Bemerkninger:

Bibelvers er hentet fra KJV – Norsk og Norsk 1930 oversettelse. 
War = War of the Jews, Flavius Josephus.
Hist.= History, Cornelius Tacitus.
Verkene av Flavius Josephus og Cornelius Tacitus har jeg selv oversatt til Norsk fra Engelsk og tar forbehold om feil i oversettelsen og evt. skrivefeil.

Den Indre Utsmykking


Viste du at du er Guds tempel? Viste du at Guds Ånd bor i deg?
Viste du at hvis noen gjør Guds tempel urent, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig,
og du er dette templet. [1.Kor.3:16-17]

Hvis du ikke viste det, vil jeg at du skal vite at du faktisk er Guds tempel. Hvis du ikke er Gods tempel, eller sagt på en annen måte, ikke frelst for himmelen, vil jeg oppmuntre deg til å motta Jesus Kristus som du Herre og Frelser, Guds enbåren sønn, og motta den Hellig Ånd som bygger tempelet i deg.

La meg skrive noen vers fra Bibelen som forklarer fro deg hva slags bygning du er og hvilken utsmykking du vil få:

I motsetning til det gamle testamentet er vi alle prester (1.Pet.2:9) og Hans tempel (1.Kor.3:16-17).
Vi trenger altså ikke lenger noen spesielle mennesker til å føre vår sak frem for Gud, det har vi Jesus til å gjøre. I den gamle pakt var det i stor betydning at prestene hadde de riktige klærne på seg da han gjorde tjeneste for Guds åsyn.

“Og du skal lage hellige klesplagg for din bror Aron, til ære og pryd…” (2.Mos.28:2-4)
og videre i vers 4) “Og dette er de klesplagg som de skal lage: en bryst duk, en efod, en overkjortel, en brodert underkjortel, en turban og et belte. slik skal de lage hellige klesplagg til Aron og hans sønner, så han kan tjene Meg i presteembete.”

Men hva den nye pakt gjør i alle ting, er å legge vekten på en indre pryden.

“Men dere er en utvalgt generasjon, et kongelig presteskap, en hellig nasjon, et særeget folk, for at dere skal proklamere lovprisningen av Ham som har kalt dere ut av mørket og inn i Sitt underfulle lys” [1.Pet.2:9]

Peter sier, og da spesielt med tanke på kvinnene. “La ikke deres skjønnhet være i det ytre…” – ikke at dere kvinner ikke skal pynte dere, men kvinnen er jo bilde på menigheten og kvinnene liker å pynte seg for mannen… men hvordan skal hun gjøre det?

3) «La ikke deres skjønnhet være i det ytre – med flettet hår, ved at dere har på dere gull, eller tar på fine klær 4) men la det heller være hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige utsmykking som hører til den saktmodige og stille ånd, som er meget dyrebar i Guds øyne.» [1.Pet.3:3-4]

Vi er ikke lenger under “efod og kappe” men kan tjene Herren i grå eller grønn dress, hjemmestrikket lusekofte eller skotsk-rutete skjørt. Det spiller ingen rolle hvordan vi ser ut på utsiden.

11) Og hver prest står daglig og gjør offertjeneste og bærer ofte fram de samme slakteofrene, som aldri kan ta bort synder. 12) Men denne Mannen, etter at Han hadde båret fram et slakteoffer for synder til evig tid, satte Han seg ved Guds høyre hånd, 13) fra da av venter Han inntil Hans fiender blir gjort til Hans fotskammel.
14) For ved én offergave har Han til evig tid gjort dem fullkomne, som er helliget. [Heb.10:11-14.]

Det er slutt på alle innviklede prosedyrer omkring offertjenesten, fordi Kristi fullkomne offer har forenklet hele situasjonen.

Det samme gjelder omskjærelsen som også er forenklet.

«Og dere skal omskjæres på kjøttet av deres forhud, og det skal være et tegn på pakten mellom Meg og dere.» [1.Mos.17:10-11]

I den nye pakt har ikke den fysiske handling noen betydning, men det er hjertets innstilling det kommer an på.

«For i Jesus Kristus gagner verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting, men tro som virker ved kjærlighet. [Gal.5:6]

Også sang og musikk har fått en forenklet funksjon. I den gamle pakt

“Og de gjorde tjeneste med sang foran oppholdsstedet til møte-tabernaklet, inntil Salomo hadde bygd Herrens hus i Jerusalem, og de utførte sin tjeneste etter den orden som var foreskrevet for dem.» [1.Krøn.6:31-32]

«Og prestene tjenestegjorde i sine embeter; Levittene tjente også Herren med de musikkinstrumentene som Kong David hadde fått laget, til å lovprise Herren med og de sa: “For Hans barmhjertelighet varer til evig tid”, hver gang David lovpriste Herren ved deres tjeneste. Prestene stilte seg rett ovenfor dem og blåste i trompetene, mens hele Israel stod.» [2.Krøn.7:6]

Igjen er det ikke slik i Den Nye Pakt.
Ef.5:19) slik at dere taler til dere selv med salmer og hymner og åndelige sanger, ved at dere synger og lager melodier i deres hjerter for Herren.

Borte er alle krav på spesielle instrumenter og arrangementer.
Vi oppfordres til å synge og spille av hjerte. Det er altså ikke lenger så viktig hvordan det høres ut i menneskers ører.

Bønn og tilbedelse er også forenklet.

«Så viste Herren seg for Salomo om natten, og Han sa til ham: “Jeg har hørt din bønn, og Jeg har utvalgt Meg dette stedet som et offerhus. 13) Når Jeg lukker Himmelen så det ikke kommer regn, eller når Jeg befaler gresshoppene å oppsluke landet, eller når Jeg sender pest blant Mitt folk, 14) hvis da Mitt folk som er kalt med Mitt navn, vil ydmyke seg, be og søke Mitt ansikt og vende om fra sine onde veier, da vil Jeg høre fra himmelen, og Jeg vil tilgi deres synd og helbrede deres land. 15) Nå skal Mine øyne være åpne, og Mine ører skal lytte til den bønnen som blir bedt på dette stedet. 16) For nå har Jeg utvalgt og helliget dette huset, så Mitt navn kan være der for evig tid; og Mine øyne og Mitt hjerte skal alltid være der.» [2.Krøn.7:12-16]

I den nye pakt derimot, er det ikke lenger spørsmål om spesielle seremonier og steder. Vi har direkte adgang til Gud i våre hjerter, uansett hvor vi befinner oss.

Joh.4:19-24
19) «Kvinnen sa til Ham: “Herre, jeg ser at du er profet. 20) Våre fedre tilbad på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er det stedet hvor man bør tilbe.” 21) Jesus sa til henne: «Kvinne, tro Meg, den time kommer da dere ikke skal tilbe Faderen verken på dette fjellet eller i Jerusalem. 22) Dere tilber det dere ikke kjenner; vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra Jødene.  23) Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i Ånd og sannhet; for slike tilbedere er det Faderen søker.

Det som er av betydning nå er at Kristi liv får bo og virke i vårt indre!

Som du kan lese var kvinnen fokusert på menneskenes syn. Også mange idag prøver å tilbe slik at menneskene synes det er bra, men Jesus forteller oss her hvor en sann tilbeder vil tilbe Faderen.

Gjør du deg vakker for menneskene? Hvis du gjør det vil mennesket bli lovpriset.
Jeg foreslår for deg å la den Hellige Ånd utsmykke deg. Du vil bli reist opp som Hans tempel og Gud vil bli lovprist!

Hva som er viktig nå er at Kristi liv kan få bo i oss og arbeide i vårt indre vesen! VÆR SANN!

Frankie