Lite opphold i bloggpostingen


Det er noen dager siden sist jeg la inn et innlegg på bloggen og det er en grunn til det… mye lesing og skriving 🙂
Jeg er heller ikke den beste bloggeren her ute heller, som legger ut nye innlegg hver dag eller kanskje 3 ganger i uka, men jeg vil likevel gjerne bruke en blogg til å småskrive litt angående bibelske ting og få ut mye av det som ligger på hjernebarken og hjertedørene som jeg ønsker å dele med andre.

Temaet som jeg har dukket inn i nå, «endetiden», kan være et ømt tema; noen holder fast om det de har fått inn med morsmelken og vil ikke høre andres, noen blir opprørt av å høre ordet «endetiden», fordi de blir skremt av den, og andre tenker «Å nei, ikke et tema om endetiden igjen». Og alt dette kan jo være forståelig.

Men det jeg gjerne vil vise med det jeg nå tar opp i bloggen, er å vise Guds plan og hvordan den går hele veien like ut igjennom åpenbaringsboken. Han har meislet ut et evangelium så flott. Jeg ønsker å vise at selv Åpenbaringsboken er en stor del av evangeliet, men få taler ut ifra den, hvis det ikke er snakk om «endetiden» da.

Du skal få se at «endetiden», i den form at den er rett rundt hjørnet og en opprykkelse av bare de kristne som du kanskje er vant med å høre, ikke helt stemmer med hva Bibelen sier. Du vil kanskje endre termen på tiden vi lever i fra trengsels-tid til Nåde og velsignelses-tid. 🙂

Som sagt har jeg hvert opptatt med å skrive disse dagene, ikke blogg men mer lignende artikler, som er lengre enn blogg innlegg. Jeg skriver disse artiklene for å gå dypere inn i stoffet som jeg legger ut her på bloggen, slik at du kan gå dypere inn i forståelsen av hva jeg tror om denne «endetiden» som de snakker om og hvordan jeg ser Åpenbaringen f.eks.

Dette er ikke en «ny» teologi, for den har eksistert et par tusen år allerede, fra de første kristne, men det er litt opp til oss som har fått én slags endetids-teologi inn med morsmelken, hvordan vi ser en annen.

Så la meg fortelle deg at neste innlegg kommer plutselig og den også omhandler Matteus 24. Håper snart å komme til åpenbaringsboken, noe som jeg både gleder og gruer meg til. :p