Eskatologi i Bibelen 1: Tidsrammen av trengselen i Matteus 24


I kveld er det møte i … Vi får besøk av … og  emnet er: Kampen om Jerusalem, Herrens gjenkomst. Dette  står det i menighetenes annonsene om dagen. Et annet sted var emne; – Endetiden, De kommende tider. Vet de virkelig hva som skal skje i fremtiden? Det er tydelig at temaet “endetiden” er på dagsorden … igjen, og jeg skal slå følge, ikke for å være en som skriker opp for å skremme folk til å bruke bilen og mac´n min når jeg har reist til himmels, men å vise deg budskapet Bibelen gir angående emnet «endetiden», et bilde på Guds plan.

Forrige post listet jeg opp 7 hovedpunkter om hva pinsevenner og andre evangeliske tror på angående endetiden. Du fikk også et lite innblikk i historien om hvordan denne teorien kom til. Jeg skrev dette for å åpne opp nettopp for dette emne om “endetiden”.

Det kommer noen ord og uttrykk som du kanskje ikke har hørt før, men jeg skal gjøre det så godt forståelig som mulig. “Hemmelig bortrykkelse” står vel ikke akkurat i ordboka men ble forklart i forrige post, men et annet og mer proffesjonelt ord for dette er dispensasjonisme.

Jeg har friskt i tankene en liten diskusjon jeg hadde med et par av mine kjære søsken i Herren, der vi var inne på Matteus 24 og problemet med tidsrammen. Å missforstå tidsrammen er jo faktisk et av hovedproblemene som dispensasjonismen har og tiden må forstås riktig for å forstå profetiene. Så la oss se på Matteus 24 og se hvilken tidsramme Jesus snakker om der.

For å få rammen på Matteus 24 starter faktisk i Matteus 23 der Jesus irettesetter fariseerne og de skriftlærde hardt (Mat.23:2ff) og så oppfordret han dem til å “fyll(e) (da) opp deres fedres mål”, deres fedre som drepte profetene (23:31-32). Han går hardt ut i taklingene og sier liketil at de er slangers avkom som vil forfølge og drepe noen av Hans disipler (23:33-34). De er altså ikke noe bedre og gjør som sine forfedre, det er derfor de fyller opp sine fedres mål. Dette er viktig å få med seg, for dette er grunnen til Guds dom over Jerusalem.

Og så kommer det som åpner opp og setter en tidsramme på hans profeti, “Sannelig jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekt” (23:36). Det er ikke min eller din slekt Han tenker på her, men den slekt som levde under Hans tid. Han åpner med å fortelle at det Han nå skal til å fortelle vil komme over den slekt han hadde irettesatt.

Jesus klager så over Jerusalem (23:37-39) og til disiplene sier Han at det ikke skal bli “stein tilbake på stein” av dets Tempel (24:2). Dette overrasker selvfølgelig disiplene, og det fører til at de spør Jesus: “Når skal dette skje?” (24:3).

Nå kan vi hoppe helt til 24:34, og ta de andre versene senere i en annen bloggpost. I 24:34 står det: “Sannelig sier Jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer.” Her avslutter Han med å presisere tidsrammen det er snakk om, det samme som Han åpnet med i 24:36. Han presiserer at det Han nå hadde sagt skal komme over den slekt Han hadde irettesatt. Vi kan ikke tillate oss å dytte dette fremover i tid til vår egen generasjon. Dispensasjonismen kobler 24:34 kun med 24:32-33, men det blir for snevert og det har ingen andre holdepunkter.

Uansett hvor vanskelig du kanskje synes versene imellom er, sier Han tydelig at “alle disse tingene” vil skje før “denne slekt” går bort. Når det gjelder Hans andre komme, “den dagen”, er Han like klar, om ikke klarere: “Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, men bare Min Far” (24:36).

La meg gi deg litt mer referanser til slutt. Den kommende trengsel (24:21 jf. Åp.1:9) skulle komme over denne slekt/generasjon (23:36; 24:34; jf. 1.Tess.2:16). Dette (trengselen) skulle komme med synlige forvarsel, tegn (24:4-8) Så til det dispensasjonitene mener er nå rett rundt hjørne, Hans andre komme, er sett på av Jesus som en fjern dag og vil ikke kunne sees med tegn, for ingen menneske kan vite det (24:36). Legg også merke til Paulus i 1.Tess.2:14-16, han forsto veldig godt hvem som drepte profetene, hvem som fylte opp sine synders mål og hvem dommen skulle komme over. Det er ikke synden i dag som skal fylles opp, som dispensasjonismen mener.

En kan jo gå inn i hvert enkelt vers men jeg er redd det blir for mye på én bloggpost. Det er mulig jeg tar for meg noe av det når jeg kommer til den vanskelige Åpenbaringsboken, for det er der det skjer, det Jesus forklarte disiplene på oljeberget.

 

Bemerkning: 

Bibelreferanser er hentet fra KJV – Norsk

Følg meg ved å klikke «Follow» eller du kan abonnere med e-post på høyre side. RSS er også en enkel måte å få beskjed om nye bloggpost hos BIBLiBlog.