ESG 6 – Ekteskapet – En Kontrakt


wedding contractVi avsluttet forrige innlegg med noen spørsmål og sant og si er det mange flere spørsmål omkring dette emne enn jeg klarer å dekke i ESG serien. Men for å kunne svare på noen av disse må vi først ha klarlagt en ting – ekteskapet er en kontrakt mellom to personer.

Jeg vet det er mange som missliker å kalle et ekteskap for en kontrakt. De mener gjerne at ekteskapet skal bli kalt for en ‘pakt’ og ikke ‘kontrakt’; fordi en kontrakt kan bli brutt mens en pakt ikke kan bli brutt, selv om vilkårene gang på gang blir brutt. Det er liksom noe ‘gudommelig’ over ordet pakt, og vist er det gudommelig når Gud står bak, som da Gud lager en avtale med sitt folk. Mens en ‘kontrakt’ blir sett på som en nasjonal avtale, en handels avtale eller f.eks. en avtale mellom en håndtverker og en huseier – og kan bli brutt.

Problemet med en slik tanke har nok oppstått fordi vi allerede kjenner til en ubrytelig pakt i Bibelen – Den Nye Pakt eller Det Nye Testamentet som vi også kaller den, og tror at alle ‘pakter’ er slik. Denne nye pakten er heller ikke basert på å holde vilkårene (fra vår side), men slik har det ikke alltid hvert. Den første kontrakten Gud inngikk med Israel var på Sinai fjellet og hadde tydelige vilkår med velsignelser og fordømmelser for de som holdt eller brøt vilkårene.

Ordene ‘kontrakt’ og ‘pakt’ er begge oversatt fra det samme hebraisk ord, – ברה, berith, og det er derfor ingen som helst forskjell på disse to ordene i Bibelen. Vi har heller ingen grunn til å gjøre forskjell på disse, de er én og samme berith, ( ברה.). I Oldtidens Nære Østens kilder (ONØ) var konseptet av en ‘pakt’ brukt som en avtale-pakt, en kontrakt for leiearbeider og mange andre typer av overenskomster, også ekteskap.

Vi kan se at også ekteskapet er kalt en ‘kontrakt/pakt’ (ברה, berith) gjennom alle Mosebøkene og resten av det Det Gamle Testamentet. Forholdet mellom Gud og Israel er fremstilt  som en ‘avtale kontrakt’  i Mosebøkene, og strukturen i 5.Mos følger mye til dels slike kontrakter som vi finner blant ONØ kildene; Det begynner med en historisk prolog (5.Mos. 1-4), deretter vilkårene i kontrakten (5.Mos 5-26), navnene og vitnene (5.Mos. 4:26, 26:16-19) og ender med velsignelsene og forbannelsene (fordeler og straffer ved brutte løfter) (5.Mos 27-27). Dette går igjen i 2. Mosebok – 3.Mosebok og i Josva 24. Det vi kan merke oss i Skriften til forskjell fra ONØ kontraktene er at vitnene ikke er en ansamling av mange guder men Gud selv, som også er en av partene i kontrakten.

I Esekiel fremstilles det at Gud ekter nasjonen Juda da Han gjentatte ganger refererer til deres ektepakt (Esek. 16:8, 59-62). I Esek. 16:8 ser vi også hvordan Han gikk inn i ektepakten i en slags seremoni og ed:

“Da gikk Jeg igjen forbi deg og så på deg, og se, det var din tid, elskovens tid. Så Jeg bredte Min vinge over deg og dekket din nakenhet. Jeg sverget for deg og gikk inn i en pakt med deg, sier Herren Gud, og du ble Min.” (Ezekiel 16:8)

Hovedformålet med en pakt

Hva var så hovedformålet med en ‘pakt’? Det var å vise overensstemmelse mellom to parter som var gjensidig bindende og inneholdt vilkår og sanksjoner. Pakter kunne bli gjort, holdt og brutt, og de ble gjennomført i form av et dokument og/eller ved en seremoni.De hadde betingelser som var avtalt av begge parter og sanksjoner som trådte i kraft når en fastsettelse ble brutt av en av partene eller begge (velsignelse og forbannelse).

Konseptet med en ektepakt, eller ekteskaps-kontrakt kan spores så langt tilbake som til ONØ og strekker seg helt frem til den Gresk-Romerske kulturen i det 1. århundre. Konseptet med en ektepakt har derfor en lang tradisjon og kan ikke oversees når vi leser Bibelen, fordi Bibelen plukker opp nettopp dette konseptet.

Betaling, vilkår og enighet i ekteskaps-kontraktene i Det Gamle testament var ikke det eneste som var likt det vi finner i ekteskaps-kontraktene i ONØ kildene, de hadde også  samme ‘retts-språk’. En pakt var ikke bare bundet ved velsignelser og forbannelser (fordeler og straffer) alene men den var også bundet på en ide som var bygget på gjensidig interesse og lojalitet. Jeg finner det interessant at denne gjensidighet og lojalitet ofte ble uttrykt som “kjærlighet” selv i helt vanlige forretnings kontrakter.

I ekteskaps-kontrakten var betalingen kalt medgift og hensikten med en medgift var ganske lik en alminnelig forretnings avtale, nemlig å gi ekteskapet en sikkerhet så vel som et juridisk segl på pakten. Vi skal ikke gå for dypt inn i dette men medgiften gav også en personlig sikkerhet, den fortsatte å tilhøre bruden også etter ekteskapet, selv om hele familien tok nytte av den. Hvis mannen døde eller skilte seg fra henne beholdt hun medgiften og hadde fortsatt penger til å overleve – foruten hvis hun selv forårsaket skilsmissen. En kan si at den uskyldige part beholdt dermed medgiften.

Vi skal se litt på hva selve ekteskaps-kontrakten inneholdt av betingelser. I følge kildene fra ONØ var det ikke så mye skrevne kontrakter men de var muntlige. Vilkårene kunne varierte fra ekteskap til ekteskap, og hvis det ble skrevet ned noe var det gjerne disse varierende vilkårene som ble skrevet ned.

Men det var andre vilkår som ikke så ofte ble skrevet ned og det var vilkårene om rettigheter og ansvarlighet, og disse var selve basisen i en ekteskapskontrakt. Disse uskrevne betingelse var mer viktig enn de skreven betingelsene fordi de var bindende til hvert eneste ekteskap. Et av disse var ang. støtten ektemannen var forventet å gi til sin kone så vel som til andre kvinner avhengige av han (polygami, slave): “han var forpliktet til å sørge for mat, salveolje og klær for henne”.

Parallellen til disse ONØ kontraktene og betingelsene finner vi tydelig i 2.Mos. 21:10-11. Her angående flere koner og slaver (polygami og slaveri).

Hvis han tar en kone til, skal han ikke skjære ned på maten eller klærne hennes eller den ekteskapelige retten hun har til samliv. Hvis han ikke lar henne få disse tre rettighetene, da skal hun få gå og være fri, uten å betale noe. (2.Mos. 21:10-11).

Vi ser her 3 vilkår i pakten; mat, klær og samliv. Denne loven i 2.Mos. 21 er en lov om en slave som har ektet sin herre, men loven var en ‘prinsipp-lov’, eller en rettspraksis og ikke en ‘vedtekt-lov’¹. Det vil si at en skal følge prinsippet i loven og ikke bokstaven — vi skal ignorere detaljene om slaveri og polygami og se heller på prinsippet; kunne en slavekvinne ha rettigheter til å bli fri etter brudd på vilkårene, måtte også den frie kvinnen ha de samme rettighetene. Hadde den frie kvinnene disse rettighetene måtte også mennene få de samme rettighetene.

Ketubah

Jewish Kethuba

Mannen “ga” kona mat og klær ved å skaffe korn, olje og ull slik at kvinnen kunne lage matten og sy klærne og på den måten gi tilbake mat og klær til mannen. De begge var enige om å gi hverandre ekteskapelig kjærlighet. Dette finner vi igjen i både gamle og nye jødiske Ketubah, (ekteskaps kontrakter).

De samme ekteskapsløfter, som jeg nå har beskrevet ovenfor som vilkår blir for det meste også brukt idag, særlig i de kristne kretser og er hentet fra Paulus som drar de samme tre vilkårene som i 5.Mos. 21:10-11; fø, kle og elske sine koner.

På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. For ingen har noen gang hatet sin egen kropp, men han gir den mat og har omsorg for den, slik Herren gjør med menigheten. (Ef. 5:28-29).

Vi finner også samme konsept med Gud og Israel hvor Gud gir dem kjærlighet, mat og beskyttelse (klær) i ørkenen og i det landet som blir gitt dem (Kanaan) som flyter av melk og honning.

På den dagen løftet Jeg Min hånd til en ed for dem, for å føre dem ut av landet Egypt og inn i et land som Jeg hadde sett ut for dem, et land som flyter med melk og honning, det herligste blant alle land. (Esek. 20:6).

kong Hammurabi

kong Hammurabi

Selv om dette er en bitte liten bit av den mengde informasjon en kunne dra frem fra ONØ kilder og sammenligne med Skriften, ser vi tydelig at ekteskapet er en kontrakt (pakt) mellom to parter. Konseptet strekker seg så langt tilbake som til ONØ og kong Hammurabi (1792 f.kr.) og frem til den Gresk-Romerske kulturen i det 1. århundre.

Når du velger å gifte deg går du inn i et kontrakts-forhold med en annen part som sammen med deg er enige i vilkårene for forholdet. De fire vilkårene vi her har sett på er kjærlighet, mat, klær og olje og skal egentlig holde lenge for et ekteskap. Men selv om vi bruker disse vilkårene som ekteskapsløfter i dag er nok forståelsen mye til dels blitt borte sammen med det å ta slike løfter seriøst. Ektepakten kan som andre kontrakter bli gjort, holdt og brutt, aller helst holdt som Gud ønsker at vi skal. Dette konseptet er undervist gjennom hele Bibelen og blir også undervist av Paulus.

Med kjærlighet (gjensidig), ikke verdens kjærlighet, men med åndens frukt som er “kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt”. (Gal 5:22-23) er det mulig å holde sammen.

Fotnoter:

  1. Resttspraksis kommer fra en dom i en bestemt forekomst som deretter blir grunnlaget for andre senere kjennelser. Det klareste eksempelet vi finner i Bibelen er mannen som sanket ved på sabbaten (4.Mos.15: 32-36). Denne “Vedtekt-loven”  ved å holde sabbaten er en del av de 10 bud. Når mannen ble tatt for å sanke ved på sabbaten brakte de saken frem for Moses som avgjorde at dette fortjente død. Denne avgjørelsen ble et punkt for en rettspraksis.
    — Rettspraksis er en samling avgjørelser gjort av dommere i aktuelle saker som etablerer en ny rettslig prinsipp. Disse kan bli brukt på andre saker som deler likheter med saken som etablerte prinsippet.

Bemerkninger:

Bibelvers er hentet fra Bibelen Guds Ord (BGO) hvis ikke annet er nevnt.

Hva mener du?

En kommentar om “ESG 6 – Ekteskapet – En Kontrakt

  1. Tilbaketråkk: ESG 9 – 4 Grunner For Skilsmisse | Den Norske BIBLiBlog

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s